Bộ lọc
Rõ ràng lọc

3 hotels found

Khách sạn VESNA

100 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Viet Nam

Khách sạn XAVIA

9 Hoàng Diệu, phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Vietnam

Khách sạn VENUE

24 Tôn Đản, phường Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, Vietnam
Tư Vấn Ngay